Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Platformy spolupráce na európskej úrovni

Pracovná skupina Rady pre štrukturálne opatrenia a najvzdialenejšie regióny (SMOR –Working Party on Structural Measures and Outermost Regions)

Zaradenie a označenie pracovnej skupiny: Pracovná skupina Rady EÚ (B.5)

Hlavné úlohy:

Pracovná skupina Rady pre štrukturálne opatrenia a najvzdialenejšie regióny (SMOR) pripravuje a navrhuje právne predpisy, týkajúce sa politiky súdržnosti EÚ, a riadenia príslušných fondov EÚ, a to Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+), Kohézneho fondu (KF), Fondu na spravodlivú transformáciu (FST), Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu (ENRAF) ako aj tzv. „DG HOME“ fondov.

SMOR sa zaoberá najmä týmito oblasťami:

  • reformou politiky súdržnosti EÚ;
  • hospodárskou, sociálnou a územnou súdržnosťou – Investovaním do zamestnanosti a rastu;
  • monitorovaním vykonávania a riadenia projektov v oblasti politiky súdržnosti EÚ; najvzdialenejšími regiónmi EÚ.

 

Expertná skupina pre fondy nariadenia o spoločných ustanoveniach (CPR Expert Group – Expert Group on the Common Provisions Regulation Funds)

Názov expertnej skupiny: Pracovná skupina Európskej komisie

Hlavné úlohy:

Hlavnou úlohou Expertnej skupiny pre fondy nariadenia o spoločných ustanoveniach (CPR Expert Group) je koordinácia a výmena stanovísk medzi členskými štátmi EÚ a pomoc EK v súvislosti s vykonávaním existujúcich právnych predpisov, programov a politík Únie.

 

Výbor pre fondy nariadenia o spoločných ustanoveniach (CPR Committee – Committee for the Common Provisions Regulation Funds)

Názov expertnej skupiny: Výbor Európskej komisie

Hlavné úlohy:

Hlavnou úlohou Výboru pre fondy nariadenia o spoločných ustanoveniach (CPR Committee) podobne ako pri Expertnej skupine CPR je koordinácia a výmena stanovísk medzi členskými štátmi EÚ a pomoc EK v súvislosti s vykonávaním existujúcich právnych predpisov, programov a politík Únie.