Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

2019

Výzva na rok 2019

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja (PDF, 530 kB)

Aktualizácia Všeobecných zmluvných podmienok – zmena sídla poskytovateľa (platné od 1. 8. 2022)

Záväzná metodika Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja na rok 2019 (PDF, 375 kB)

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1_Žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na rok 2019_doc. (DOCX, 28,5 kB)

Príloha č.2_Vzor zmluvy (PDF, 539 kB)

Príloha č.3_Dizajn manuál MIRRI (PDF, 922 kB)

Prílohy k žiadosti:

Príloha č.1_Popis projektu zameraného na realizáciu aktivít v oblasti podpory regionálneho rozvoja (DOCX, 24,4 kB)

Príloha č.2_Rozpočet (XLSX, 76,8 kB)

Príloha č.3_Plán činnosti (DOCX, 20,2 kB)

Príloha č.4_Čestné vyhlásenie žiadateľa (DOCX, 20,4 kB)

Príloha č.5_Vyhlásenie o partnerstve (DOCX, 18,5 kB)

Vyhodnotenie:

Zoznam podpísaných zmlúv o dotáciu (PDF, 447 kB)

Schválené žiadosti o dotáciu (PDF, 244 kB)

Neschválené žiadosti o dotáciu (PDF, 342 kB)

Predpísané formuláre na vyúčtovanie dotácie na podporu regionálneho rozvoja za rok 2019:

Finančné vyúčtovanie reálnych oprávnených výdavkov podporeného projektu (XLSX, 17,1 kB)

Informácia o vrátení nepoužitej časti dotácie a o odvedení výnosov (DOCX, 16,2 kB)

Informácia o vrátení nepoužitej časti dotácie a o odvedení výnosov (ODT, 7,92 kB)

Vyúčtovanie dotácie k verejnému obstarávaniu (DOCX, 19,8 kB)

Vyúčtovanie dotácie k verejnému obstarávaniu (ODT, 14,8 kB)

Záverečná správa o realizácii podporeného projektu (DOCX, 25,7 kB)

Záverečná správa o realizácii podporeného projektu (ODT, 24 kB)