Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

2020

Výzva na rok 2020 – Zmiernenie dopadov koronakrízy – MVO

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja (.PDF 498 KB)

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 Žiadosť, popis projektu a vyhlásenie (.DOC 35 KB)

Príloha č.  1.2 Plán aktivít a rozpočet (.XLSL 16 KB)

Príloha č. 2 Metodika (.PDF 394 KB)

Príloha č. 3 Vzor zmluva (.PDF 479 KB)

Príloha k zmluve dotácie (.PDF 452 KB)

Príloha č. 4 logo MIRRI (.PNG 59 KB)

Príloha č. 5 Štatút komisie pre vyhodnotenie žiadostí (.PDF 378 KB)

 

Zoznam žiadostí odporúčaných na formálnu kontrolu

Zásobník žiadostí odporúčaných na formálnu kontrolu

Vyhodnotenie:

Zoznam podporených projektov (.PDF, 258 kB)

 

Predpísané formuláre na vyúčtovanie dotácie na podporu regionálneho rozvoja za rok 2020:


Nová výzva na rok 2020 – Zmiernenie dopadov koronakrízy

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja (.PDF, 653 KB)

Aktualizácia Všeobecných zmluvných podmienok – zmena sídla poskytovateľa (platné od 1. 8. 2022)

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 Žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na rok 2020 (.DOCX, 30 KB)

Príloha č. 1.1 Popis projektu zameraného na realizáciu aktivít v oblasti podpory regionálneho rozvoja (.DOCX, 26 KB)

Príloha č. 1.2 Plán aktivít projektu a celkový rozpočet (.XLSX, 57 KB)

Príloha č. 1.3 Plán činnosti (.DOCX, 21 KB)

Príloha č. 1.4 Čestné vyhlásenie žiadateľa (.DOCX, 21 KB)

Príloha č. 2 Záväzná metodika Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja na rok 2020 (.DOCX, 52 KB)

Príloha č. 3 Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt (.DOCX, 63 KB)

Príloha č. 3 zmluvy  Pravidlá určovania výšky vrátenia poskytnutej dotácie v nadväznosti na zistenia porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania (.PDF, 452 KB)

Príloha č. 4 Dizajn manuál Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (.PDF, 923 KB)

Štatút komisie pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií v pôsobnosti MIRRI (.PDF, 318 KB)

Vyhodnotenie:

Zoznam podporených projektov (PDF, 359 kB)

Schválené žiadosti o dotáciu

Zásobník žiadostí o dotáciu

Predpísané formuláre na vyúčtovanie dotácie na podporu regionálneho rozvoja za rok 2020:


Výzva na rok 2020 – zrušená z dôvodu vyhlásenia novej výzvy zameranej na zmiernenie dopadov koronakrízy

V dňoch od 16.12.2019 do 16.01.2020 bola Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI“) zverejnená „Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja, kód výzvy: 6983/2019/OSMRR“ v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom na aktuálnu krízovú situáciu v súvislosti so šíriacou sa pandémiou koronavírusu a ochorenia COVID-19 z dôvodu zmiernenie dopadov koronakrízy sa UPVII rozhodol uvedenú výzvu zrušiť  a všetky žiadosti, ktoré boli na základe uvedenej výzvy predložené nebudú ďalej posudzované.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja (PDF, 392 kB)

Záväzná metodika Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja na rok 2020 (DOCX, 51,8 kB)

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 Žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na rok 2020 (DOCX, 29,3 kB)

Príloha č. 2 Vzor zmluvy (DOCX, 64,6 kB)

Príloha č. 3 Dizajn manuál MIRRI (PDF, 922 kB)

Prílohy k žiadosti:

Príloha č. 1 Popis projektu zameraného na realizáciu aktivít v oblasti podpory regionálneho rozvoja (DOCX, 24,5 kB)

Príloha č. 2 Rozpočet (XLSX, 76,6 kB)

Príloha č. 3 Plán činnosti (DOCX, 20 kB)

Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie žiadateľa (DOCX, 20,6 kB)

Príloha č. 5 Vyhlásenie o partnerstve (DOCX, 18,5 kB)

Príloha č. 6 Pravidlá určovania výšky vrátenia poskytnutej dotácie v nadväznosti na zistenia porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania (DOCX, 28,2 kB)