Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Archív – Revúca

2023

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku – platná od 3.3.2023-4.4.2023

Návod na podanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku prostredníctvom ÚPVS

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Revúca zo dňa 2.3.2023 – k schváleniu výzvy

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Revúca zo dňa 17.5.2023 vrátane zmien 24.5.2023

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Revúca zo dňa 29.6.2023 a Hodnotiaca správa

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Revúca k dodatku č. 1 Zápisnice – zo dňa 28.8.2023 – per rollam

Dodatok č. 1 k Zápisnici z rokovania členov Riadiaceho výboru Revúca – 28.8.2023 

2022

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku – platná od 28.9.2022 do 15.10.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Revúca zo dňa 18.08.2022

Zápisnica z hlasovania per rollam Riadiaceho výboru Revúca zo dňa 27.09.2022

Zápisnica z rokovania členov Riadiaceho výboru Revúca zo dňa 26.10.2022

2020

Register doručených žiadostí 

2019

1.Register doručených žiadostí 
2. Register doručených žiadostí 

2018

Zápisnica z hlasovania výboru
Register doručených žiadostí