Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Agenda 2030 v medzinárodnom prostredí

Agenda 2030 je komplexným súborom priorít pre dosiahnutie cieľa udržateľného rozvoja. Nadväzuje na Miléniové rozvojové ciele (Millenium Development Goals – MDGs) z r. 2000, ktoré boli vôbec prvou spoločnou víziou a široko akceptovaným rámcom pre globálny rozvoj. Kým MDGs sa zameriavali hlavne na rozvojové krajiny a vykorenenie extrémnej chudoby, ambíciou Agendy 2030 a jej 17 cieľov udržateľného rozvoja je usmerňovať ekonomickú, sociálnu a environmentálnu premenu všetkých krajín sveta, vrátene tých rozvinutých, a reagovať tak na hrozby, ktorým ľudstvo dnes čelí.

VIDEO Rozvojového programu OSN o cieľoch udržateľného rozvoja

Jedným z hlavných mechanizmov podpory naplňovania cieľov udržateľného rozvoja vo svete je oficiálna rozvojová pomoc. Národným koordinátorom oficiálnej rozvojovej pomoci je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí  Slovenskej republiky.

Rozvojové aktivity sú organizované na báze spolupráce s prijímajúcou krajinou, preto dnes už nemožno rozvojovú spoluprácu zjednodušene označovať iba za pomoc. Je to však účinný nástroj slovenskej zahraničnej politiky a v neposlednej rade si tým plníme povinnosti a záväzky vyplývajúce z členstva v EÚ, OSN a OECD. Vďaka zapojeniu sa do aktivít napr. EuropeAid (ale tiež ďalších organizácií formujúcich globálne rozvojové politiky), má Slovensko možnosť ovplyvniť medzinárodnú rozvojovú agendu plnoprávnym hlasom, kompenzujúc tak geopolitickú váhu danú veľkosťou a obmedzenými zdrojmi našej krajiny.

Účasť SR na rozvojovej spolupráci preto treba vnímať ako príspevok Slovenska k prosperujúcejšiemu, stabilnejšiemu a bezpečnejšiemu svetu. Chudoba, terorizmus, obchodovanie s narkotikami, nelegálna migrácia, klimatické zmeny a pod. nie sú len problémami rozvojových krajín, ale v súčasnom globálnom svete aj našimi problémami. Spoluprácou s rozvojovým svetom tak pomáhame predovšetkým sami sebe.

Slovak Aid 

Ciele rozvojovej spolupráce