Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Rada vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj

Rada vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj

11. decembra 2017

Rada vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj

Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj je potrebné implementovať súčasne zo strany vlády ako aj občianskej spoločnosti. Na úrovni vlády vznikla uznesením vlády SR č. 350 z 24. júla 2017 Rada vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorá zabezpečí, že otázka udržateľného rozvoja sa stane integrálnou súčasťou všetkých verejných politík. Jej prvé zasadnutie sa konalo dňa 12. decembra 2017 a druhé zasadnutie 15. mája 2018.

Pracovným orgánom Rady vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj je Pracovná skupina pre implementáciu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a prípravu Národného investičného plánu Slovenskej republiky na roky 2018 – 2030. V pracovnej skupine zasadajú zástupcovia analytických jednotiek ministerstiev a predstavitelia zainteresovaných aktérov na expertnej úrovni.

Štatút pracovnej skupiny pre implementáciu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a prípravu Národného investičného plánu Slovenskej republiky na roky 2018 – 2030 (1,10 MB) (PDF, 1.1 MB)

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Sekretariát Rady vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Štefánikova 15, 811 05  Bratislava

Telefón: +421 2 2092 8155

rv.agenda2030@vicepremier.gov.sk

www.vicepremier.gov.sk

ŠTATÚT (40,9 kB) (DOCX, 40.95 KB)
ROKOVACÍ PORIADOK (23,5 kB) (DOCX, 23.54 KB)
Zoznam členov (DOC, 79 KB)