Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Rada vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj

Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj je potrebné implementovať súčasne zo strany vlády ako aj občianskej spoločnosti. Na úrovni vlády vznikla uznesením vlády SR č. 350 z 24. júla 2017 Rada vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorá zabezpečí, že otázka udržateľného rozvoja sa stane integrálnou súčasťou všetkých verejných politík. Jej prvé zasadnutie sa konalo dňa 12. decembra 2017. Pracovným orgánom Rady vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj je Pracovná skupina pre implementáciu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a prípravu Národného investičného plánu Slovenskej republiky na roky 2018 – 2030. V pracovnej skupine zasadajú zástupcovia analytických jednotiek ministerstiev a predstavitelia zainteresovaných aktérov na expertnej úrovni. Doteraz sa spolu konalo 5 zasadnutí Rada vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj:

5. zasadnutie Rady vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj

 

Dňa 8. septembra 2020 sa uskutočnilo 5. zasadnutie Rady vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj (ďalej iba: Rada). Predmetom rokovania bolo schválenie materiálu Správa o dosiahnutých výsledkoch v národných prioritách implementácie Agendy 2030, pripravený na základe Uznesenia vlády č. 350.

Zhrnutie správy:

  • Slovensko dosiahlo pozitívne výsledky v oblasti znižovania chudoby a sociálnej inklúzie. Avšak, stále existujú skupiny obyvateľov čeliace riziku sociálneho vylúčenia.
  • Rôzne výzvy sa objavujú v prioritách smerujúcich k znalostnej a environmentálne udržateľnej ekonomike, vzdelaniu pre dôstojný život, udržateľným sídlam v kontexte zmeny klímy, právnom štáte a demokracii, a zdravotnej oblasti.
  • Slovensko je aktívne na medzinárodnej scéne v rámci implementácie Agendy 2030. Zdôrazňuje sa jeho záväzok vo vzťahu k oficiálnej rozvojovej pomoci do roku 2030.

Ďalšie dokumenty na stiahnutie:

Prezentácia k Správe o dosiahnutých výsledkoch v národných prioritách implementácie Agendy 2030 (PDF, 2,7 MB)


4. zasadnutie Rady vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj

Dňa 27. mája 2020 sa uskutočnilo 4. zasadnutie Rady vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj (ďalej iba: Rada). Predmetom rokovania bol materiál Správa o dosiahnutých výsledkoch v národných prioritách implementácie Agendy 2030 (PDF, 3,7 MB), pripravený na základe Uznesenia vlády č. 350 z 24. júla 2017 k Návrhu postupu vnútroštátnej implementácie Agendy 2030 a Uznesnesenia vlády č. 273 z 13. júna 2018 k Návrhu vnútroštátnych priorít implementácie Agendy 2030.


3. zasadnutie Rady vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj

 

Dňa 16. septembra 2019 sa uskutočnilo 3. zasadnutie Rady vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj (ďalej iba: Rada).
Rada v rámci svojho zasadnutia schválila Návrh šiestich národných priorít, ktoré pre potreby Slovenska agregujú ciele udržateľného rozvoja Agendy 2030. Rada v rámci svojho zasadnutia schválila Dodatok č.2 k Štatútu Rady vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj (PDF, 62 kB).

Ďalšie dokumenty na stiahnutie:
Uznesenie Rady vlády č. 351 (PDF, 241kB)
Informácia o implementácií Agendy 2030 v medzinárodnom prostredí (PDF, 93kB)

 


2. zasadnutie Rady vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj

Dňa 15. mája 2017 sa uskutočnilo druhé zasadnutie Rady vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj (ďalej iba: Rada). Rada v rámci svojho zasadnutia schválila Návrh šiestich národných priorít (PDF, 988kB), ktoré pre potreby Slovenska agregujú ciele udržateľného rozvoja Agendy 2030.

Ďalšie dokumenty na stiahnutie:
Uznesenie Rady vlády č. 3 (PDF, 518 kB)
Zápisnica z 2. zasadnutia Rady vlády SR pre Agendu 2030 (PDF, 417 kB)


1. zasadnutie Rady vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj

 

Dňa 12. decembra 2017 sa uskutočnilo prvé zasadnutie Rady vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj (ďalej iba: Rada). Hlavným posolstvom Rady je potreba jasne definovať dlhodobé priority SR, ktoré budú odzrkadľovať ciele udržateľného rozvoja Agendy 2030.

Rada v rámci svojho zasadnutia schválila dokument Východiská prípravy národných priorít implementácie Agendy 2030. Tento materiál bol vypracovaný odborníkmi Slovenskej akadémie vied a predstavuje návrh piatich kľúčových tém pre rozvoj Slovenska do roku 2030. Dokument nemá ambíciu predurčiť dlhodobé priority krajiny, predstavuje len úvodný expertný vstup do ďalšej širokej diskusie o národných prioritách implementácie Agendy 2030.

Rada zároveň schválila „Návrh participatívneho procesu určenia národných priorít implementácie Agendy 2030 (PDF, 79 kB)“. Prostredníctvom participatívneho procesu budú do diskusie o dlhodobých prioritách krajiny prizvaní zástupcovia všetkých zainteresovaných aktérov a proces bude otvorený aj verejnosti.

Ďalšie dokumenty na stiahnutie:
Uznesenie Rady vlády č. 1 (PDF, 124 KB)
Uznesenia Rady vlády č. 2 (PDF, 111 KB)
Zápisnica z 1. zasadnutia Rady vlády pre Agendu 2030 (PDF, 451.63 KB)


KONTAKTNÉ ÚDAJE:
Sekretariát Rady vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Pribinova 25
811 09 Bratislava

Email: rv.agenda2030@vicepremier.gov.sk

Ďalšie dokumenty na stiahnutie:
ŠTATÚT (PDF, 100 kB)
ROKOVACÍ PORIADOK (PDF, 92 kB)
ČLENOVIA (PDF, 180 kB)
Štatút pracovnej skupiny pre implementáciu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a prípravu Národného investičného plánu Slovenskej republiky na roky 2018 – 2030 (PDF, 1,1 MB)