Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Investície

Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel

Členovia doménovej platformy:

 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – gestor domény
 • Ministerstvo hospodárstva SR
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Ministerstvo kultúry SR
 • Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení
 • Slovenská obchodná a priemyselná komora
 • Republiková únia zamestnávateľov
 • Slovenská akadémia vied
 • Technická univerzita v Košiciach
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Žilinská univerzita v Žiline
 • IT asociácia Slovenska
 • Klub 500
 • Slovenská inovačná a energetická agentúra
 • Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
 • Vysoká škola výtvarných umení
 • Partnerstvá pre prosperitu, o.z.

 

Pre doménu Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel boli doménovou platformou identifikované 3 rozvojové trendy:

 1. Priemysel 4.0
 2. Digitálne technológie pre spoločnosť
 3. Kreatívny priemysel

V procese EDP boli k jednotlivým rozvojovým trendom priradené produktové línie, ktoré sú uvedené v dokumente:

Produktové línie pre doménu Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel – súhrnná správa z procesu EDP (PDF, 2,95 MB)

Súhrnnú spravu schválila Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie 5. apríla 2018.