Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Investície

Mobilita pre 21. storočie

Ambíciou domény je:

  • Zefektívnenie využívania a sieťovanie už vybudovaných a plánovaných VVI kapacít v doméne (IPCEI, VVC, KC, demonštračné centrá, špecifická aj zdieľaná infraštruktúra VVI a relevantné ESFRI realizované a pripravované projekty so slovenskou účasťou vrátane plánu zdieľania európskych výskumných infraštruktúr);
  • Znížiť fragmentáciu výskumných tímov a efektívnejšie sieťovať ekosystém VVI na úrovni výskumných tímov, projektov a inštitúcií v tejto doméne;
  • Skvalitniť existujúce siete, podporiť nové prepojenia priemyslu a služieb s organizáciami VVI a relevantných aktérov verejného sektora (najmä ústredné orgány štátnej správy, kraje, mestá, štátne agentúry a podniky);
  • Zlepšiť koordináciu verejných investícii do VVI infraštruktúry;
  • Zlepšiť kvalitu a dostupnosť ľudských zdrojov pre VVI v tejto doméne;
  • Zlepšiť hodnotenie výkonu systému a konkrétnych aktérov v tejto doméne;
  • Zohľadniť prierezový charakter problematiky a podporiť realizáciu komplexných a interdisciplinárnych výskumných projektov s riešením aktuálnych spoločenských problémov;
  • VVI programy a podpora projektov v tejto doméne má umožniť prepojenie STEM, biomedicínskych ale aj ekonomických a spoločenských vied a vývoj komplexných riešení;
  • Efektívne prepojiť európsku a domácu výskumnú a inovačnú politiku v oblasti mobility cez technologický plán, inovačnú a implementačnú stratégiu, regulačný rámec pre inteligentnú mobilitu.