Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Investície

Stála komisia RV VTI pre implementáciu RIS3

Stála komisia Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie pre implementáciu RIS3 – SKS3

SKS3 je prierezovým, pracovným, koordinačným a komunikačným orgánom rady kreovaným na princípe partnerstva vlády, priemyslu, akadémie a združení reprezentujúcich výskum, univerzity a zamestnávateľov. SKS3 tvoria dvaja podpredsedovia a ďalší členovia. Orgánmi rady sú predseda rady a predsedníctvo rady. Členmi SKS3 sú odborníci z akademickej  a podnikateľskej sféry, zástupcovia relevantných orgánov štátnej správy reprezentujúcich štátne politiky v oblasti vzdelávania, ľudských zdrojov, výskumu, vývoja, inovácií a informatizácie.

Zriadenie SKS3 vyplynulo z riešenia strategických tematických ex ante kondicionalít relevantných pre oblasť výskumu, inovácií v zmysle požiadavky governance RIS3.

 

Základné informácie: 
Štatút a rokovací poriadok SKS3 (PDF, 331 kB)

Zoznam členov SKS3 (PDF, 133 kB)

Kontakt:

Adresa:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Štefánikova 15

811 05 Bratislava

www.vicepremier.sk

eu2020@vicepremier.gov.sk