Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Investície

Inteligentné mestá a regióny

MIRRI SR plní kľúčovú úlohu v oblasti riadenia a koordinácie regionálneho rozvoja na Slovensku s dôrazom na agendu inteligentného rozvoja miest a regiónov.

V pozícii národného koordinátora podporuje samosprávy v implementácii smart riešení ako integrovanej súčasti ich transformácie na ekologické, efektívne a konkurencieschopné celky.

Aktuálne sa tak deje predovšetkým prostredníctvom projektu „Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov“ (ITMS 314011AGI4) podporeného z Európskeho sociálneho fondu, resp. Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS). Jedným z jeho primárnych cieľov je  vytvoriť vhodné podmienky na vznik, testovanie a implementáciu inteligentných a inovačných riešení pre rozvoj samospráv a regiónov. Časť aktivít projektu poskytuje aj konzultačnú a poradenskú činnosť pre samosprávy v oblasti implementácie inteligentných a inovačných riešení.

Viac informácií o projekte:  „Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov“

 

Sprievodca inteligentným rozvojom miest a regiónov

Komplexný prehľad tém v oblasti inteligentného rozvoja miest a regiónov prináša dokument „Sprievodca inteligentným rozvojom miest a regiónov“. Projektový tím ministerstva v ňom okrem témy samotného inteligentného rozvoja miest prináša prehľad podporných mechanizmov  pre samosprávy aj predpoklady pre udržateľnosť inovatívnych riešení.

Dokument: „Sprievodca inteligentným rozvojom miest a regiónov“.

 

Akčný plán inteligentných miest a regiónov na roky 2023 – 2026

Odborný tím ministerstva vypracoval Akčný plán inteligentných miest a regiónov na roky 2023 – 2026. Zvýrazňuje potrebu akcelerácie tejto problematiky a vytvára strategický rámec jej riadenia. V rámci dokumentu sú riešené prioritné oblasti ako napr. pripravenosť kapacít, využívanie dát, tvorba inovačného prostredia, financovanie, procesy verejného obstarávania, a pod. Jeho príprava prebiehala v spolupráci s expertnou platformou a ďalšími relevantnými inštitúciami na regionálnej, národnej i nadnárodnej úrovni.

Dokument: „Akčný plán inteligentných miest a regiónov na roky 2023 – 2026“

 

Spolupráca s inými krajinami

Okrem toho je realizovaná medzinárodná spolupráca v oblasti výmeny best practice a know-how, resp. prehĺbenie spolupráce s medzinárodnými organizáciami ako EÚ, EIB a Svetová banka. Okrem toho sa realizuje medzinárodná spolupráca v oblasti výmeny osvedčených postupov a know-how a prehlbovanie spolupráce s medzinárodnými organizáciami ako EÚ, EIB a Svetová banka. Spomenúť možno aj spoluprácu s predstaviteľmi fínskej iniciatívy 6Aika, účasť našich kolegov na svetovej výstave Expo 2020 v Dubaji, Smart City Expo World Congress 2022 v Barcelone, URBIS Smart City Fair 2022 v Brne či rokovania na medzivládnej úrovni so zástupcami Poľska, Francúzska, Holandska atď.

Viac informácií o najnovšom dianí v oblasti inteligentných miest a regiónov, inšpiratívne príklady projektov zo Slovenska i zahraničia, či aktuálne výzvy nájdete na webstránke www.smartcity.gov.sk.