Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Investície

Koordinačná platforma

Koordinačná platforma je poradným orgánom Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie za účelom koordinácie a výmeny informácií medzi jednotlivými kľúčovými aktérmi inovačného ekosystému. Členmi platformy sú zástupcovia organizácií zastupujúcich sektor verejných výskumných inštitúcií, sektor vysokých škôl, podnikateľský sektor, štátny sektor vrátane ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, samosprávy a neziskového sektora vrátane subjektov zastupujúcich, resp. združujúcich organizácie pôsobiace v oblasti výskumu, vývoja, inovácií a vzdelávania.

Koordinačná platforma vystupuje aj ako poradný orgán pre zabezpečenie odborného posudzovania pokroku pri dosahovaní cieľov domén inteligentnej špecializácie, koordinátor aktivít v rámci EDP procesu (Entrepreneurial Discovery Process) a zastrešuje doménové platformy založené pre jednotlivé domény inteligentnej špecializácie:

  • Inovatívny priemysel pre 21. storočie
  • Mobilita pre 21. storočie
  • Digitálna transformácia Slovenska
  • Zdravá spoločnosť
  • Zdravé potraviny a životné prostredie