Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Investície

O Rade vlády SR pre VTI

Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie (ďalej len „rada“) je centrálnym koordinačným a poradným orgánom vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) pre jednotnú tvorbu politiky v oblasti výskumu, vývoja a inovácií bez ohľadu na zdroj financovania.

Radu tvorí predsedníctvo a ďalší členovia. Rada má 15 členov vrátane predsedu rady a podpredsedov rady. Predsedom rady je predseda vlády Slovenskej republiky. Členmi predsedníctva rady sú predseda rady a podpredsedovia rady. Podpredsedami rady sú minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, minister hospodárstva Slovenskej republiky, minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a minister financií Slovenskej republiky.

Novelizáciou štatútu rady schváleného vládou uznesením č. 460 z 13.07.2022 sa posilnila koordinačná zodpovednosť rady, došlo k zabezpečeniu posilnenia kompetencií a postavenia tejto rady v systéme riadenia VVaI a jasnému zadefinovaniu kompetencií užšieho okruhu rezortov v predsedníctve a širšieho okruhu členov s významným odborným zázemím v oblasti výskumu, vývoja a inovácií s medzinárodnými skúsenosťami. Novelizáciou štatútu rady došlo tiež k zásadným zmenám pri výbere členov rady. Pri ich výbere bude kladený silný dôraz najmä na ich excelentnosť a odbornú prax nadobudnutú v predmetnej oblasti na čo bude dohliadať medzinárodná odborná skupina expertov. Samotný štatút RVVTI definuje aj ďalšie výkonné a poradné orgány v systéme riadenia VVaI, ktoré budú v nadchádzajúcom období zabezpečovať stabilitu a kontinuitu procesov spojených s implementáciou investícií a opatrení pre VVaI.

Základné informácie: 

Štatút Rada vlády SR pre VTI (aktuálne znenie) (PDF, 550.75 KB)

Adresa:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Pribinova 25

811 09 Bratislava

www.mirri.gov.sk

eu2020@mirri.gov.sk