Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Investície

Digitálna transformácia Slovenska

Cieľom je podpora digitálnej transformácie všetkých oblastí spoločnosti s cieľom zvýšiť kvalitu života občanov, zvýšiť konkurencieschopnosť priemyslu a celej ekonomiky a zabezpečiť efektívny výkon štátnej správy.

Ambíciou domény je:

  • rozvoj podnikateľských aktivít v špičkových odvetviach digitálnej ekonomiky, v ktorých je predpoklad komparatívnej výhody voči konkurentom zo susedných štátov aj dostatočná základňa etablovaných podnikov, či nádejných začínajúcich firiem, ktoré spolupracujú s výskumnými inštitúciami v SR.
  • sieťovať spoluprácu výskumných tímov a komerčnej sféry s cieľom dosiahnuť efektívny prenos výskumu a vývoja do praxe a aplikáciu najnovších poznatkov v spoločnosti.
  • podporiť a rozšíriť základňu špičkových expertov v SR so zameraním na digitálne inovácie.
  • zlepšiť koordináciu investícií z verejných zdrojov a financovania z priamo riadených programov EÚ.