Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Dopravné prostriedky pre 21. storočie

Členovia doménovej platformy:

 • Ministerstvo hospodárstva SR – gestor domény
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
 • Zväz automobilového priemyslu SR
 • Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení
 • Slovenská obchodná a priemyselná komora
 • Republiková únia zamestnávateľov
 • Slovenská akadémia vied
 • Technická univerzita v Košiciach
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Žilinská univerzita v Žiline
 • Asociácia priemyselných zväzov
 • Klub 500
 • Slovenská inovačná a energetická agentúra
 • Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií

 

Pre doménu Dopravné prostriedky pre 21. storočie bolo doménovou platformou identifikovaných 6 rozvojových trendov:

 1. Nové konštrukčné materiály, konštrukčné časti a technológie pre potreby automobilového priemyslu, výroby železničných vozidiel a priemyslu výroby ostatných dopravných prostriedkov vrátane ich funkčných služieb
 2. Progresívne (nekonštrukčné) materiály, prvky, štruktúry a nanotechnológie pre potreby automobilového priemyslu, výroby železničných vozidiel a priemyslu výroby ostatných dopravných prostriedkov vrátane ich funkčných väzieb
 3. Základné organické a polymérne materiály a produkty pre potreby automobilového priemyslu, výroby železničných vozidiel a priemyslu výroby ostatných dopravných prostriedkov vrátane ich funkčných väzieb
 4. Kvalita, testovanie, metrológia a s nimi súvisiace procesy pre potreby automobilového priemyslu, výroby železničných vozidiel a priemyslu výroby ostatných dopravných prostriedkov vrátane ich funkčných väzieb
 5. IKT produkty pre potreby automobilového priemyslu a priemyslu výroby železničných vozidiel, výroby ostatných dopravných prostriedkov vrátane ich funkčných väzieb
 6. Alternatívne pohony v dopravných prostriedkoch

V procese EDP bol k jednotlivým rozvojovým trendom priradené produktové línie, ktoré sú uvedené v dokumente:

Produktové línie pre doménu Dopravné prostriedky pre 21. storočie – súhrnná správa z procesu EDP

Súhrnnú spravu schválila Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie 9. novembra 2017.