Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Investície

Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

Členovia doménovej platformy:

 • Ministerstvo zdravotníctva SR – gestor domény
 • Univerzity Komenského v Bratislave – Jesseniova lekárska fakulta
 • Univerzity Komenského v Bratislave – Lekárska fakulta
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Slovenská akadémia vied
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Žilinská univerzita v Žiline
 • Národný ústav reumatických chorôb
 • Národný onkologický ústav
 • BioVendor
 • TNtech
 • HighChem
 • Zväz chemického a farmaceutického  priemyslu
 • Saneca Pharmaceuticals
 • DB Biotech
 • Lynx
 • Slovenská inovačná a energetická agentúra

 

Pre doménu Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie bolo doménovou platformou identifikovaných 5 rozvojových trendov:

 1. Inovatívne diagnostické a terapeutické postupy a produkty personalizovanej/precíznej medicíny
 2. Inovatívne liečivá, inovatívne kozmetické produkty a inovatívne výživové doplnky
 3. Inovatívne biotechnológie v lekárskych vedách
 4. Inovatívne prostriedky zdravotníckej techniky
 5. Inovatívne informačné a komunikačné technológie v zdravotníctve

V procese EDP boli k jednotlivým rozvojovým trendom priradené produktové línie, ktoré sú uvedené v dokumente:

Produktové línie pre doménu Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie – súhrnná správa z procesu EDP (PDF, 4,54 MB)

Súhrnnú spravu schválila Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie 5. apríla 2018.