Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Investície

Slovenská platforma technologického líderstva

Slovenská platforma technologického líderstva (Slovak Technology Leadership Platform, STLP) zastrešuje doménové platformy založené pre jednotlivé domény inteligentnej špecializácie:

 • Dopravné prostriedky pre 21. storočie
 • Priemysel pre 21. storočie
 • Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel
 • Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie
 • Zdravé potraviny a životné prostredie

Metodické riadenie a koordináciu STLP zabezpečuje Stála komisia Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie pre implementáciu RIS3. Hlavnou úlohou STLP je objektivizované určovanie priorít v oblasti výskumu, vývoja a inovácií so zohľadnením potrieb praxe. Koordinátorom aktivít v platformách je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v spolupráci s kľúčovými rezortmi, ktorými sú Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Úlohou STLP a doménových platforiem je:

 • Návrh perspektívnych tém v oblasti výskumu, vývoja a inovácií;
 • Špecifikovať oblasti možných prepojení potrieb praxe a zamerania verejných výskumných a vývojových (VaV) organizácií;
 • Určovanie technologických medzier (infraštruktúrnych potrieb) vo VaV organizáciách;
 • Mapovanie potenciálu a záujmu o spoluprácu podnikov a VaV organizácií;
 • Posudzovanie realizovateľnosti navrhovaných riešení/tém.

 

Platformy v procese EDP identifikujú kľúčové aktivity a produkty pre ekonomickú a výskumnú špecializáciu SR, pričom prihliadajú na:

 • technologické a výskumné kapacity podnikov,
 • existujúcu výskumnú infraštruktúru vo verejnom sektore,
 • výskumný potenciál špičkových slovenských vedeckých tímov a
 • ekonomickú špecializáciu SR v zahraničnom obchode.

 

Postupnosť krokov v procese EDP