Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Investície

Inovatívny priemysel pre 21. storočie

Predmetom domény je transformácia priemyselnej výroby na Slovensku pri splnení nasledujúcich transformačných cieľov:

  • Zmena výrobného charakteru slovenského priemyslu na výrobno-vývojový s vysokým podielom vlastných originálnych inovácií a výskumno-vývojových aktivít, čím by došlo k výraznému zvýšeniu pridanej hodnoty produkcie a súvisiacich služieb. Inovácie by mali byť originálne (nielen prevzaté z iných krajín), aby budúca pozícia slovenských výrobcov a dodávateľov v subdodávateľskom reťazci bola konkurencieschopná a udržateľná aj v európskom meradle.
  • Opatrenia budú vo výraznejšej miere zamerané na podporu riešení priemyslu v oblastiach verejného záujmu, akými sú najmä zlepšovanie kvality života obyvateľstva a bezpečnosť fungovania štátu v krízových situáciách. Originálne riešenia vedúce k podstatnému zníženiu negatívnych vplyvov priemyslu na životné prostredie a zvýšenie jeho energetickej efektívnosti si určite nájdu aj exportné uplatnenie v Európe a prispejú k zvýšeniu pridanej hodnoty slovenského exportu.
  • Transformovaný inovačne orientovaný priemysel by mal vytvoriť a dlhodobo udržať pracovné miesta s vysokým podielom kreatívnej (duševne uspokojivej) práce, ktoré pomôžu znížiť odchody najkvalitnejších (mladých) ľudí/odborníkov do zahraničia (brain drain).