Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Investície

Rada vlády SR pre VTI

Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie (ďalej len „rada“) je centrálnym koordinačným a poradným orgánom vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) pre jednotnú tvorbu politiky v oblasti výskumu, vývoja a inovácií bez ohľadu na zdroj financovania. Rada koordinuje plnenie cieľov a úloh vyplývajúcich z Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií (ďalej len „národná stratégia“). Rada riadi Stratégiu výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (ďalej len „RIS3“).

Viac informácií v časti – O Rade vlády SR pre VTI