Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Investície

Zdravé potraviny a životné prostredie

Cieľom domény Zdravé potraviny a životné prostredie je:

 • Dobehnúť najnovší globálny vývoj v oblasti výskumu a inovácií;
 • Pomôcť pri vytváraní pridanej hodnoty pre prvovýrobcov;
 • Riešiť slabú diverzifikáciu slovenskej ekonomiky;
 • Reagovať na výzvy spojené s hlavnými megatrendami, ako je udržateľnosť súčasného využívania krajiny;
 • Prijať opatrenia na zastavenie straty biodiverzity a udržateľnosť riadenia dostupných genetických zdrojov;
 • Poskytovať riešenia na zabezpečenie kvality, stability a odolnosti prírodných zdrojov a prírodného kapitálu;
 • Urýchliť zmenu neudržateľného využívania krajiny na ekologické produkčné ekosystémy;
 • Zvládnuť rôzne hrozby, ako sú pandemické situácie, infekčné choroby, prírodné riziká alebo dopady klimatickej zmeny;
 • Zlepšiť výživu a vyvinúť udržateľné lokálne potravinové systémy;
 • Zabezpečiť, aby existujúce kapacity v oblasti výskumu a inovácií v rámci domény pokračovali vo svojich výskumných činnostiach a posúvali výsledky výskumu smerom k aplikácii v reálnom živote;
 • Posunúť zainteresované strany v rámci domény smerom k lepšej účasti v Európskom výskumnom priestore, hlavne v programe HE, inovačných programoch a ďalších podporných nástrojoch.