Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

MP SR

Oznam o zverejnení aktualizácie Usmernenia č. 5 „Poskytnutie dodatočného príspevku podľa § 25a zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF (verzia 1.1)“

MZ SR

Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej „MZ SR“) ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 (ďalej ako „SO pre IROP“) dňa 6. februára 2023 zverejnilo aktualizáciu Usmernenia č. 5 Poskytnutie dodatočného príspevku podľa § 25a zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF (verzia 1.1).

Predmetom aktualizácie bolo doplnenie postupu pre žiadateľa k vytvoreniu technickej žiadosti na základe technickej výzvy RO pre IROP v ITMS2014+. Odoslanie technickej žiadosti je nevyhnutým krokom, bez ktorého by nemohol byť dodatočný príspevok zo strany poskytovateľa vyplatený.

Aktualizáciu usmernenia č. 5 nájdete tu: Aktualizácia Usmernenia č. 5