Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Slovensko v mobile

  Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Pribinova 25, 811 09 Bratislava

  Názov projektu: Slovensko v mobile

  Miesto realizácie projektu:

  • Bratislavský kraj
  • Banskobystrický kraj
  • Žilinský kraj
  • Košický kraj
  • Prešovský kraj
  • Nitriansky kraj
  • Trenčiansky kraj
  • Trnavský kraj

  Výšku poskytnutého NFP: 2 537 428,78  €

  Stručný opis projektu: Národný projekt Slovensko v mobile je projektom sprístupnenia elektronických služieb štátu v mobilných zariadeniach občanovi, či už ako zástupcovi právnickej osoby alebo fyzickej osobe.

  Dôvodom realizácie projektu je vytvoriť nástroje, ktoré prispejú k naplneniu cieľa poskytnúť občanovi multikanálový prístup k eGOV službám.

  Projekt Slovensko v mobile je strategickým projektom pre Slovensko v oblasti implementácie a sprístupnenia eGov služieb v mobilnom zariadení.

  Riešenie otvorí dvere štátneho eGovernmentu pre mnohých občanov, často aj tých, ktorí nevlastnia občiansky preukaz s čipom, alebo nemajú dostatočné technické zručnosti na to, aby sa k službám štátu dokázali prihlásiť a použiť ich pomocou existujúcich prostriedkov pre autentifikáciu FO. Vytvorí základ pre zjednodušenie interakcie medzi občanom a štátom.

  Výsledkom národného projektu Slovensko v mobile bude:

  Projekt vytvorí základné a zároveň dôležité nástroje na vytvorenie a používanie mobilného autentifikátora na prihlásenie k službe štátu vrátane integrácie na spoločné komponenty ÚPVS, nástroje a služby na zasielanie mobilných push notifikácií a kontextových správ, ktoré sú nositeľom štruktúrovanej informácie, ktoré môže vyvolať interakciu s adresátom priamo v aplikácii „Slovensko v mobile“.

  Na základné služby nadviaže integrácia vybraných subjektov a ich služieb, ktoré budú realizované proof of concept pre potvrdenie funkcionality služieb a ich praktického využitia. Výstup z úvodných realizácií bude slúžiť na prípadné spresnenie integračnej dokumentácie alebo doladenie služieb určených na integráciu na základe získanej spätnej väzby z praktického scenára. Projekt zároveň integruje SDK pre používanie nových občianskych preukazov eID2.0 s NFC.

  Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

  Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra.