Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Projekty

  Zoznam národných projektov PO7 a PO14 OPII

  Zoznam národných projektov PO7 a PO14 OPII, verzia 1.25, platný od 19.04.2023
  Dátum zverejnenia: 19.04.2023

  Archív - Zoznam národných projektov PO7 a PO14 OPII

  Zoznam schválených ŽoNFP – Národné projekty

  Zoznam ŽoNFP schválené – k 01.02.2023
  Dátum zverejnenia: 15.02.2023

  Archív – Zoznam schválených ŽoNFP – Národné projekty

  Zoznamy ŽoNFP a odborných hodnotiteľov – WIFI pre Teba – OPII-2018/7/1-DOP

  Zoznam ŽoNFP schválené/neschválené Výzva č. OPII-2018/7/1-DOP – WIFI pre Teba – k 09.04.2021
  Dátum zverejnenia: 09.04.2021

  Zoznamy ŽoNFP a odborných hodnotiteľov ŽoNFP – WIFI pre Teba II – OPII-2021/7/18-DOP

  Zoznam ŽoNFP schválené/neschválené Výzva č. OPII-2021/7/18-DOP – WIFI pre Teba II – k 20.04.2023
  Dátum zverejnenia: 16.05.2023

  Zoznam ŽoNFP schválené/neschválené Výzva č. OPII-2021/7/18-DOP – WIFI pre Teba II – k 03.01.2023
  Dátum zverejnenia: 03.01.2023

  Zoznamy ŽoNFP a odborných hodnotiteľov – Otvorené dopytovo-orientované výzvy

  Služby v oblasti IT správy a podpory pre výkon verejnej moci – OPII-2022/7/22-DOP

  Zoznam ŽoNFP schválené/neschválené Výzva č. OPII-2022/7/22-DOP – Služby v oblasti IT správy a podpory pre výkon verejnej moci – I. kolo k 19.12.2023
  Dátum zverejnenia: 20.12.2023

  Digitálne zručnosti pre znevýhodnené skupiny – OPII-2022/7/19-DOP

  Zoznam ŽoNFP schválené/neschválené Výzva č. OPII-2022/7/19-DOP – Digitálne zručnosti pre znevýhodnené skupiny – I. a II. kolo k 02.11.2023
  Dátum zverejnenia: 06.11.2023

  Moderné technológie – OPII-2020/7/11-DOP

  Zoznam ŽoNFP schválené/neschválené Výzva č. OPII-2020/7/11-DOP – Moderné technológie – k 09.07.2021
  Dátum zverejnenia: 09.07.2021

  Lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej správy – OPII-2019/7/10-DOP

  Zoznam ŽoNFP schválené/neschválené Výzva č. OPII-2019/7/10-DOP – Lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej správy – k 09.04.2021
  Dátum zverejnenia: 09.04.2021

  Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore ISVS / ITVS – OPII-2019/7/8-DOP

  Zoznam ŽoNFP schválené/neschválené Výzva č. OPII-2019/7/8-DOP – Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore ISVS / ITVS – k 09.04.2021
  Dátum zverejnenia: 09.04.2021

  Migrácia ISVS do IaaS – OPII-2019/7/7-DOP

  Zoznam ŽoNFP schválené/neschválené Výzva č. OPII-2019/7/7-DOP – Migrácia ISVS do IaaS – k 09.04.2021
  Dátum zverejnenia: 09.04.2021

  Malé zlepšenia eGov služieb – OPII-2019/7/5-DOP

  Zoznam ŽoNFP schválené/neschválené Výzva č. OPII-2019/7/5-DOP – Malé zlepšenia eGov služieb – k 09.04.2021
  Dátum zverejnenia: 09.04.2021

  Migrácia ISVS do IaaS – OPII-2018/7/4-DOP

  Zoznam ŽoNFP schválené/neschválené Výzva č. OPII-2018/7/4-DOP – Migrácia ISVS do IaaS – k 09.04.2021
  Dátum zverejnenia: 09.04.2021

  Manažment údajov inštitúcie verejnej správy – OPII-2018/7/3-DOP

  Zoznam ŽoNFP schválené/neschválené Výzva č. OPII-2018/7/3-DOP – Manažment údajov inštitúcie verejnej správy – k 09.04.2021
  Dátum zverejnenia: 09.04.2021

  Malé zlepšenia eGov služieb – OPII-2018/7/2-DOP

  Zoznam ŽoNFP schválené/neschválené Výzva č. OPII-2018/7/2-DOP – Malé zlepšenia eGov služieb – k 09.04.2021
  Dátum zverejnenia: 09.04.2021

  Zoznamy ŽoNFP a odborných hodnotiteľov – Uzatvorené dopytovo-orientované výzvy

  Zoznamy ŽoNFP a odborných hodnotiteľov – Uzatvorené dopytovo-orientované výzvy

  Zámery národných projektov

  Zámery národných projektov