Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Programy EŠIF

Projekty

Zoznam národných projektov PO7 a PO14 OPII

Zoznam národných projektov PO7 a PO14 OPII, verzia 1.25, platný od 19.04.2023
Dátum zverejnenia: 19.04.2023

Archív - Zoznam národných projektov PO7 a PO14 OPII

Zoznam schválených ŽoNFP – Národné projekty

Zoznam ŽoNFP schválené – k 01.02.2023
Dátum zverejnenia: 15.02.2023

Archív – Zoznam schválených ŽoNFP – Národné projekty

Zoznamy ŽoNFP a odborných hodnotiteľov – WIFI pre Teba – OPII-2018/7/1-DOP

Zoznam ŽoNFP schválené/neschválené Výzva č. OPII-2018/7/1-DOP – WIFI pre Teba – k 09.04.2021
Dátum zverejnenia: 09.04.2021

Zoznamy ŽoNFP a odborných hodnotiteľov ŽoNFP – WIFI pre Teba II – OPII-2021/7/18-DOP

Zoznam ŽoNFP schválené/neschválené Výzva č. OPII-2021/7/18-DOP – WIFI pre Teba II – k 20.04.2023
Dátum zverejnenia: 16.05.2023

Zoznam ŽoNFP schválené/neschválené Výzva č. OPII-2021/7/18-DOP – WIFI pre Teba II – k 03.01.2023
Dátum zverejnenia: 03.01.2023

Zoznamy ŽoNFP a odborných hodnotiteľov – Otvorené dopytovo-orientované výzvy

Služby v oblasti IT správy a podpory pre výkon verejnej moci – OPII-2022/7/22-DOP

Zoznam ŽoNFP schválené/neschválené Výzva č. OPII-2022/7/22-DOP – Služby v oblasti IT správy a podpory pre výkon verejnej moci – I. kolo k 19.12.2023
Dátum zverejnenia: 20.12.2023

Digitálne zručnosti pre znevýhodnené skupiny – OPII-2022/7/19-DOP

Zoznam ŽoNFP schválené/neschválené Výzva č. OPII-2022/7/19-DOP – Digitálne zručnosti pre znevýhodnené skupiny – I. a II. kolo k 02.11.2023
Dátum zverejnenia: 06.11.2023

Moderné technológie – OPII-2020/7/11-DOP

Zoznam ŽoNFP schválené/neschválené Výzva č. OPII-2020/7/11-DOP – Moderné technológie – k 09.07.2021
Dátum zverejnenia: 09.07.2021

Lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej správy – OPII-2019/7/10-DOP

Zoznam ŽoNFP schválené/neschválené Výzva č. OPII-2019/7/10-DOP – Lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej správy – k 09.04.2021
Dátum zverejnenia: 09.04.2021

Digitálna inklúzia – OPII-2019/7/9-DOP

Zoznam ŽoNFP schválené/neschválené Výzva č. OPII-2019/7/9-DOP – Digitálna inklúzia – k 09.04.2021
Dátum zverejnenia: 09.04.2021

Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore ISVS / ITVS – OPII-2019/7/8-DOP

Zoznam ŽoNFP schválené/neschválené Výzva č. OPII-2019/7/8-DOP – Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore ISVS / ITVS – k 09.04.2021
Dátum zverejnenia: 09.04.2021

Migrácia ISVS do IaaS – OPII-2019/7/7-DOP

Zoznam ŽoNFP schválené/neschválené Výzva č. OPII-2019/7/7-DOP – Migrácia ISVS do IaaS – k 09.04.2021
Dátum zverejnenia: 09.04.2021

Malé zlepšenia eGov služieb – OPII-2019/7/5-DOP

Zoznam ŽoNFP schválené/neschválené Výzva č. OPII-2019/7/5-DOP – Malé zlepšenia eGov služieb – k 09.04.2021
Dátum zverejnenia: 09.04.2021

Migrácia ISVS do IaaS – OPII-2018/7/4-DOP

Zoznam ŽoNFP schválené/neschválené Výzva č. OPII-2018/7/4-DOP – Migrácia ISVS do IaaS – k 09.04.2021
Dátum zverejnenia: 09.04.2021

Manažment údajov inštitúcie verejnej správy – OPII-2018/7/3-DOP

Zoznam ŽoNFP schválené/neschválené Výzva č. OPII-2018/7/3-DOP – Manažment údajov inštitúcie verejnej správy – k 09.04.2021
Dátum zverejnenia: 09.04.2021

Malé zlepšenia eGov služieb – OPII-2018/7/2-DOP

Zoznam ŽoNFP schválené/neschválené Výzva č. OPII-2018/7/2-DOP – Malé zlepšenia eGov služieb – k 09.04.2021
Dátum zverejnenia: 09.04.2021

Zoznamy ŽoNFP a odborných hodnotiteľov – Uzatvorené dopytovo-orientované výzvy

Zoznamy ŽoNFP a odborných hodnotiteľov – Uzatvorené dopytovo-orientované výzvy

Zámery národných projektov

Zámery národných projektov