Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Natívne spoty v TV a rozhlase

  Cieľ projektu: Kontinuálne zvyšovať znalosť prínosov pomoci a prezentovať hlavné posolstvá a ciele pomoci, ktorú nám ponúka EÚ v rámci OPII prostredníctvom krátkych rozhlasových a televíznych relácií.“

  Popis projektu: Natívne spoty v TV a rozhlase (PDF, 431 kB)

  Informácie o Operačnom programe Integrovaná Infraštruktúra nájdete na: https://www.opii.gov.sk

  Webové sídlo riadiaceho orgánu: https://www.mindop.sk///

  Webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu:

  https://www.partnerskadohoda.gov.sk