Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Výcvikové a školiace stredisko pre bezpečnosť prevádzky a správy IT pre sektor VS

  Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava

  Názov projektu: Výcvikové a školiace stredisko pre bezpečnosť prevádzky a správy IT pre sektor VS

  Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj

  Výška poskytnutého NFP celkom: 2 610 445,15 €

  Stručný opis projektu

  Hlavným cieľom národného projektu Výcvikové a školiace stredisko pre bezpečnosť prevádzky a správy IT pre sektor VS je zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti prostredníctvom zlepšenia teoretických a praktických vedomostí a skúseností zamestnancov verejnej správy.

  Projekt pozostáva z dvoch častí:

  L2 Dodanie odborných governance školení a dodanie odborných technických školení v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti. Školenia sú  zamerané na zvýšenie úrovne vzdelania zamestnancov verejnej správy v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti.

  Cieľom je:

  • Zníženie bariér pre realizáciu školení IT zamestnancov,
  • Zvýšenie teoretických vedomostí IT zamestnancov v oblastiach súvisiacich s IT bezpečnosťou.

  L3 Vybudovanie Výcvikového a školiaceho strediska pre bezpečnosť prevádzky a správy IT pre sektor VS. Výcvikové a školiace stredisko je tréningový systém založený na izolovanom a kontrolovanom virtuálnom prostredí, ktoré simuluje celú infraštruktúru subjektov verejnej správy. Jeho úlohou je prepájať teoretické znalosti s praktickými skúsenosťami v oblasti bezpečnosti.

  Cieľom je:

  • Zlepšenie praktickej úrovne znalostí zamestnancov v oblasti IT bezpečnosti,
  • Vytrénovanie zamestnancov v oblasti IT bezpečnosti na efektívnejšiu reakciu na kybernetický incident a jeho rýchlejšiu identifikáciu prostredníctvom tréningov na aktuálnych hrozbách,
  • Zlepšenie koordinácie v rámci tímu a automatizáciu činností počas výkonu,
  • Zlepšenie koordinácie odborných IT zamestnancov s manažérskou úrovňou pomocou tabletop cvičení,
  • Zlepšenie efektívnosti investícii vynaložených na HW a SW v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

  Informácie o Operačnom program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

  Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.