Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Personálne zabezpečenie administratívnych kapacít RO IROP č.2

  logo EÚ a IROP

  Cieľ projektu: Zabezpečenie čerpania prostriedkov z technickej pomoci Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len „IROP“) ako plynulé pokračovanie projektu „Personálne zabezpečenie administratívnych kapacít RO IROP“ pod číslom projektu 302061C206 po jeho ukončení.

  Popis projektu: Personálne zabezpečenie administratívnych kapacít RO IROP č.2 (PDF, 465 kB)

  Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program.