Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

    Programy EŠIF

    Aktivity riadiaceho orgánu súvisiace s výkonom prvostupňovej kontroly programu SK-AT č. 2

    Aktivitäten der Verwaltungsbehörde im Zusammenhang mit der „first level control“ des Programms SK-AT nr. 2

    Hlavný cieľ projektu/ Das Hauptziel des Projekts: Zabezpečenie efektívnej a plynulej implementácie programu/ Sicherstellung einer effektiven und reibungslosen Durchführung des Programms

    Popis projektu/Beschreibung des Projekts: Aktivity riadiaceho orgánu súvisiace s výkonom prvostupňovej kontroly programu SK-AT č. 2“ (PDF, 564 kB)