Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Priestorové zabezpečenie ÚPPVII pre zamestnancov SO OPII

   

   

  Cieľ projektu: Zabezpečenie adekvátnych pracovných priestorov pre sekciu riadenia informatizácie, aby sekcia mohla hospodárne a efektívne spĺňať svoju agendu. Výstupy projektu budú využívané na efektívnejšiu implementáciu procesov súvisiacich s úlohami SO OPII v rámci nastavenia a riadenia programov a projektov Partnerskej dohody v programovom období 2014 – 2020. Pokrytie požiadaviek oprávnených zamestnancov a zabezpečenie adekvátnych priestorov pre vykonávanie koordinačnej činnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky prispeje k zabezpečeniu komplexného fungovania SO OPII. Realizácia projektu zabezpečuje zvýšenie efektivity činnosti SO OPII.

  Popis projektu: Priestorové zabezpečenie ÚPPVII pre zamestnancov SO OPII (PDF, 459 KB)

  Informácie o Operačnom programe Integrovaná Infraštruktúra

  Webové sídlo riadiaceho orgánu

  Webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu