Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Zabezpečenie externých hodnotiteľov pre SO OPII v rokoch 2016 -2020

  Cieľ projektu:  Zabezpečenie efektívneho fungovania Sprostredkovateľského orgánu Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, a to prostredníctvom podpory externých zamestnancov SO OPII v rokoch 2016 – 2020.

  Prostredníctvom externých zamestnancov zvýšiť kvalitu spracovávaných podkladov a procesov prípravy a implementácie projektov, a tým zabezpečenie rýchlejšieho schvaľovania projektov a úspešnosti ich realizácie, čím sa dosiahnu ciele príslušných prioritných osí; zvýšenie kvality podkladov a procesov zapojením externých odborníkov do implementácie OPII.

  Popis projektu: Zabezpečenie externých hodnotiteľov pre SO OPII v rokoch 2016 -2020 (PDF, 437 KB)

  Informácie o Operačnom programe Integrovaná Infraštruktúra nájdete na: www.opii.gov.sk

  Webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk

  Webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu:  www.partnerskadohoda.gov.sk