Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Východiská pre prípravu projektov PO7 OPII

  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR plní v programovom období 2014-2020 úlohu sprostredkovateľského orgánu pre prioritnú os 7 informačná spoločnosť (PO7 OPII) Operačného programu integrovaná infraštruktúra. Sprostredkovateľským orgánom je sekcia sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti a riadiacim orgánom je Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

  Podpora z PO7 OPII je smerovaná prostredníctvom 9 špecifických cieľov najmä do:

  • rozvoja elektronických služieb pre občanov a podnikateľov,
  • podpory dostupnosti širokopásmového internetu,
  • riešenia komplexných životných situácií,
  • cezhraničnej interoperability,
  • kybernetickej bezpečnosti a
  • zvýšenia dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát.

  Zároveň je podporovaná reforma verejnej správy, vrátane ďalšieho rozširovania vládneho cloudu.

  Jednotlivé témy a aktivity sú realizované a podporované prostredníctvom vyzvaní na národné projekty (strategické projekty s celonárodným dopadom, 1 vyzvanie = 1 realizovaný národný projekt) a prostredníctvom tematických výziev na dopytovo-orientované projekty (predkladanie viacerých projektov a výberový proces).

  Cieľom zverejňovania informácií a aktivít v rámci riadiacej dokumentácie a informácií k výzvam a vyzvaniam je poskytnúť žiadateľom a prijímateľom  podrobné informácie týkajúce  sa prípravy projektov v rámci PO7 OPII.

  Pre bližšie informácie nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu: po7opii@mirri.gov.sk.

  Archív - Východiská pre prípravu projektov PO7 OPII