Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Programy EŠIF

Mzdy zamestnancov SO a PJ OPII v rokoch 2016 – 2023

 

Cieľ projektu: Zabezpečenie efektívneho fungovania Sprostredkovateľského orgánu Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a Platobnej jednotky OPII pre prioritnú os 7 OPII zabezpečením financovania mzdových výdavkov.

Popis projektu: Mzdy zamestnancov SO a PJ OPII v rokoch 2016 – 2023 (.PDF, 434 kB)

Informácie o Operačnom programe Integrovaná Infraštruktúra nájdete na: www.opii.gov.sk

Webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk

Webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.partnerskadohoda.gov.sk