Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Hodnotiace kritériá OP II

  Hodnotiace kritériá PO14 OPII – národné projekty

  Hodnotiace kritériá Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 14 - národné projekty, verzia 2.0, platné od 19.04.2023 (ZIP, 1.01 MB)

  Hodnotiace kritériá PO7 OPII – národné projekty – zamerané na COVID-19

  Hodnotiace kritériá pre národné projekty zamerané na zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra prioritná os 7 informačná spoločnosť, verzia 1.0 (PDF, 620.33 KB)

  Hodnotiace kritéria PO7 OPII – národné, fázované projekty

  Hodnotiace kritériá Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7 Informačná spoločnosť – Národné projekty (PDF, 589.36 KB)
  Hodnotiace kritériá Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7 Informačná spoločnosť - Fázované projekty (PDF, 412.42 KB)

  Hodnotiace kritéria PO7 OPII – dopytovo – orientované projekty

  Hodnotiace kritériá pre dopytovo – orientované projekty OPII, PO7 verzia 2, platné od 29.10.2021 (ZIP, 1.63 MB)
  Hodnotiace kritériá pre dopytovo – orientované projekty OPII, PO7 verzia 1, platné od 28.05.2021 (PDF, 877.67 KB)

  Malé zlepšenia eGov služieb

  Hodnotiace kritériá Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7 Informačná spoločnosť - Malé zlepšenia eGov služieb (verzia 2.0) (PDF, 833.57 KB)

  Manažment údajov inštitúcie verejnej správy

  Hodnotiace kritériá Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7 Informačná spoločnosť - Manažment údajov inštitúcie verejnej správy (verzia 2.0) (PDF, 869.44 KB)

  Migrácia ISVS do IaaS

  Hodnotiace kritériá Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7 Informačná spoločnosť - Migrácia ISVS do IaaS (PDF, 975.57 KB)

  Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore IS

  Hodnotiace kritériá Operačný program Integrovaná infraštruktúra prioritná os 7 informačná spoločnosť pre dopytovo – orientované projekty „Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore IS“ (verzia 1.0) (PDF, 976.36 KB)

  Digitálna inklúzia

  Hodnotiace kritériá Operačný program Integrovaná infraštruktúra prioritná os 7 Informačná spoločnosť pre dopytovo – orientované projekty „Digitálna inklúzia“ (verzia 1.0) (PDF, 1.16 MB)

  Lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej správy

  Hodnotiace kritériá Operačný program Integrovaná infraštruktúra prioritná os 7 informačná spoločnosť pre dopytovo – orientované projekty „Lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej správy“ (verzia 1.0) (PDF, 1.12 MB)

  Moderné technológie

  Hodnotiace kritériá Operačný program Integrovaná infraštruktúra prioritná os 7 Informačná spoločnosť pre dopytovo - orientované projekty "Moderné technológie" (Verzia 2.0) (PDF, 1.12 MB)

  Wifi pre Teba II

  Hodnotiace kritériá pre dopytovo – orientované projekty Wifi pre Teba II Operačného programu Integrovaná infraštruktúra prioritná os 7 informačná spoločnosť, verzia 1.0, platná od 08.12.2021 (PDF, 750.36 KB)

  Digitálne zručnosti

  Hodnotiace kritériá pre dopytovo – orientované projekty zamerané na digitálne zručnosti Operačného programu Integrovaná infraštruktúra prioritná os 7 informačná spoločnosť, verzia 1.0, platná od 25.03.2022 (PDF, 754.84 KB)

  Modernizácia informačných systémov

  Hodnotiace kritériá pre dopytovo – orientované projekty zamerané na Modernizáciu informačných systémov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra prioritná os 7 informačná spoločnosť, verzia 1.0, platná od 15.07.2022 (PDF, 748.69 KB)

  Služby v oblasti IT správy a podpory pre výkon verejnej moci

  Hodnotiace kritériá pre dopytovo – orientované projekty so zameraním na Služby v oblasti IT správy a podpory pre výkon verejnej moci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra prioritná os 7 informačná spoločnosť, verzia 1.0, platná od 09.09.2022 (PDF, 728.14 KB)

  Podpora digitálnych zručností

  Hodnotiace kritériá pre národný projekt so zameraním na podporu formálneho vzdelávania vrátane podpory kapacít reakcie na krízu v kontexte výskytu ochorenia COVID-19, Operačný program Integrovaná infraštruktúra prioritná os 7 informačná spoločnosť, verzia 1.0, platná od 19.10.2022 (PDF, 610.99 KB)
  Archív - Hodnotiace kritériá OP II