Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Zabezpečenie konferencií, podujatí, pracovných ciest, seminárov a stretnutí pre SO OPII

   

   

  Cieľ projektu: Zabezpečenie efektívneho fungovania Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra, a to prostredníctvom zabezpečenia konferencií, podujatí, pracovných ciest, seminárov a stretnutí pre SO OPII, ďalej prostredníctvom výmeny informácií medzi SO OPII a ostatnými účastníkmi akcii.

  Popis projektu: Zabezpečenie konferencií, podujatí, pracovných ciest, seminárov a stretnutí pre SO OPII (PDF, 448 KB)

  Informácie o Operačnom programe Integrovaná Infraštruktúra

  Webové sídlo riadiaceho orgánu

  Webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu