Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

    Programy EŠIF

    Materiálno technické zabezpečenie pre AK IROP

    Cieľ projektu: Zabezpečenie komplexnej podpory v oblasti materiálno-technického vybavenia a vytvorenie vhodných podmienok pre bezproblémový priebeh plnenia úloh  pre oprávnené administratívne kapacity Integrovaného Regionálneho Operačného Programu (ďalej len „IROP“).

    Popis projektu: Materiálno technické zabezpečenie pre AK IROP (PDF, 576 kB)

    Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program.