Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Monitorovanie a hodnotenie

  Monitorovací výbor OPII

  Monitorovací výbor je orgán, ktorý zabezpečuje dohľad nad efektívnosťou a kvalitou implementácie Operačného programu Integrovaná infraštruktúra    2014 – 2020. V pôsobnosti výboru je monitorovanie finančného a vecného postupu implementácie projektov a dosahovania cieľov, ako aj celkovej účinnosti a kvality implementácie operačného programu. Predsedom monitorovacieho výboru je minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

  Členmi monitorovacieho výboru sú tiež zástupcovia z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorý plní úlohu sprostredkovateľského orgánu pre prioritnú os 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

  Informácie o MV OPII

   

  Riadiaci výbor prioritnej osi 7

  Štatút a rokovací poriadok Riadiaceho výboru pre PO 7 OPII

  Štatút a rokovací poriadok Riadiaceho výboru PO7 OPII konsolidované znenie v znení dodatkov č. 1-8, účinný od 09.12.2021 (PDF, 164.11 KB)
  Dodatok č. 8 k Štatútu a rokovaciemu poriadku Riadiaceho výboru (PDF, 153.8 KB)
  Štatút a rokovací poriadok Riadiaceho výboru PO7 OPII konsolidované znenie v znení dodatkov č.1-7, účinný od 22.09.2020 (PDF, 369.7 KB)
  Dodatok č.7 k Štatútu a rokovaciemu poriadku Riadiaceho výboru (PDF, 145.02 KB)
  Štatút a rokovací poriadok Riadiaceho výboru PO7 OPII konsolidované znenie v znení dodatkov č. 1-6 , účinný od 01.10.2018 (PDF, 204.1 KB)
  Dodatok č. 6 k Štatútu a rokovaciemu poriadku Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra , účinný od 01.10.2018 (PDF, 133.66 KB)
  Štatút a rokovací poriadok Riadiaceho výboru pre PO 7 OPII konsolidované znenie v znení dodatkov č. 1-5 (PDF, 204.91 KB)
  Dodatok č. 5 k Štatútu a Rokovaciemu poriadku Riadiaceho výboru pre Prioritnú os 7 OPII (PDF, 126.02 KB)
  Dodatok č. 4 k Štatútu a Rokovaciemu poriadku Riadiaceho výboru pre Prioritnú os 7 OPII (PDF, 140.26 KB)
  Dodatok č. 3 k Štatútu a Rokovaciemu poriadku Riadiaceho výboru pre Prioritnú os 7 OPII (PDF, 154.9 KB)
  Dodatok č. 2 k Štatútu a Rokovaciemu poriadku Riadiaceho výboru pre Prioritnú os 7 OPII (PDF, 117.1 KB)
  Dodatok č. 1 k Štatútu a Rokovaciemu poriadku Riadiaceho výboru pre Prioritnú os 7 OPII (PDF, 115.71 KB)

   

  Zoznam členov Riadiaceho výboru pre PO 7 OPII

  Zoznam členov Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (PDF, 107.85 KB)

   

  Písomné záznamy z Riadiaceho výboru pre PO 7 OPII

  Písomný záznam z hlasovania Riadiaceho výboru PO7 OPII procedúrou per rollam k zámeru NP Digitálna evidencia múzejných zbierok (IS DEMZ) (30.11. - 13.12.2022) (PDF, 1.18 MB)
  Písomný záznam z 23. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (27.10.2022) (PDF, 5.1 MB)
  Písomný záznam z 22. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (06.10.2022) (PDF, 4.48 MB)
  Písomný záznam z 21. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (30.06.2022) (PDF, 4.62 MB)
  Písomný záznam z hlasovania Riadiaceho výboru PO7 OPII procedúrou per rollam k zámeru NP EDUNET_SK (02.05. - 13.05.2022) (PDF, 627.91 KB)
  Písomný záznam z 20. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (29.03.2022) (PDF, 4.47 MB)
  Písomný záznam z 19. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (22.02.2022) (PDF, 4.12 MB)
  Písomný záznam z 18. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (16.12.2021) (PDF, 4.75 MB)
  Písomný záznam zo 17. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (11.06.2021) (PDF, 6.49 MB)
  Písomný záznam zo 16. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (02.03.2021) (PDF, 5.86 MB)
  Písomný záznam z 15. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (23.01.2020) (PDF, 5.32 MB)
  Písomný záznam zo 14. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (03.09.2019) (PDF, 1.14 MB)
  Písomný záznam z 13. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (01.07.2019) (PDF, 2.36 MB)
  Písomný záznam z 12. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (12.06.2019) (PDF, 6.18 MB)
  Písomný záznam z 11. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (25.04.2019) (PDF, 3.78 MB)
  Písomný záznam z 10. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (21.02.2019) (PDF, 3.75 MB)
  Písomný záznam z 9. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (17.12.2018) (PDF, 5.01 MB)
  Písomný záznam z 8. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (11.10.2018) (PDF, 4.97 MB)
  Písomný záznam zo 7. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (26.07.2018) (ZIP, 5.17 MB)
  Písomný záznam zo 6. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (19.04.2018) (PDF, 4.86 MB)
  Písomný záznam zo zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra procedúrou per rollam (26.02.2018 - 05.03.2018) (PDF, 1.01 MB)
  Písomný záznam z 5. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (12.12.2017) (PDF, 4.45 MB)
  Písomný záznam zo 4. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (25.05.2017) (PDF, 6.2 MB)
  Písomný záznam z 3. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (04.05.2017) (PDF, 3.95 MB)
  Písomný záznam zo zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra procedúrou Per Rollam (21.12.2015 - 11.01.2016) (PDF, 547.93 KB)
  Písomný záznam zo zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra procedúrou Per Rollam (27.11.2015 - 11.12.2015) (PDF, 549.07 KB)
  Písomný záznam z 2. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (20.11.2015) (PDF, 3.4 MB)
  Písomný záznam z 1. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (23.10.2015) (PDF, 523.77 KB)