Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Programy EŠIF

Zabezpečenie odborných hodnotiteľov pre SO OPII v rokoch 2021-2022

Cieľ projektu: Zabezpečenie efektívneho fungovania Sprostredkovateľského orgánu Operačného programu Integrovaná infraštruktúra prostredníctvom podpory odborných hodnotiteľov SO OPII v rokoch 2021 a 2022.

Prostredníctvom externých zamestnancov zvýšiť kvalitu spracovávaných podkladov a procesov prípravy a implementácie projektov, čím sa zabezpečí rýchlejšie schvaľovanie a úspešnosť realizácie projektov. Tento projekt priamo nadväzuje na projekt „Zabezpečenie externých hodnotiteľov pre SO OPII v rokoch 2016 – 2020“.

Popis projektu: Zabezpečenie odborných hodnotiteľov pre SO OPII v rokoch 2021 -2022 (PDF, 433 kB)

Informácie o Operačnom programe Integrovaná Infraštruktúra nájdete na: www.opii.gov.sk

Webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk

Webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu:

www.partnerskadohoda.gov.sk