Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe

  Logo OP EVS a EU Socialny fond

  Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Pribinova 25, 811 09 Bratislava

  Názov projektu: Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe

  Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky

  Výška poskytnutého NFP celkom: 4 473 512,97 EUR

  Opis projektu

  Projekt „Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe“ má ambíciu transformovať fungovanie inštitúcií verejnej správy tak, aby dokázali maximálne efektívne spravovať a zdieľať údaje, využívať údaje pre lepšie rozhodovanie na základe faktov a dôkazov, pre zlepšenie efektivity a adresnosti služieb na základe lepšieho využívania dát (zavedenie princípu „jeden krát a dosť“) a v neposlednom rade pre publikovanie otvorených údajov, aby bola podporená inovatívna komunita, ktorá dokáže z údajov vyťažiť ďalšie hodnoty.

  Vďaka projektu dôjde k reálnemu zlepšeniu manažmentu údajov vo verejnej správe a vytvoria sa podmienky pre transformáciu štátu do podoby organizácie fungujúcej na základe využívania znalostí („data-driven state“). Inštitúcie verejnej správy zapojené do projektu budú mať po skončení dostatočnú kapacitu pokračovať v tomto snažení a svoje dáta spravovať moderným spôsobom.

  Informácie o projekte a jeho aktivitách

  Pre jednotlivé odborné témy (ako je zdieľanie údajov, využitie analytického spracovania údajov a umelej inteligencie vo verejnej správe, či manažment osobných údajov) budú navrhnuté metodiky a príručky, s konkrétnymi odporúčaniami a detailmi, ktoré pomôžu inštitúciám pochopiť, ako postupovať, aby dosiahli úspech. Zámerom je pripraviť praktické koncepty a aktualizovať ich na základe reálnych skúseností počas trvania projektu.

   

  Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

  Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk