Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Materiálno – technické zabezpečenie SO OPII v rokoch 2022 – 2023

  Cieľom projektu je: zabezpečiť adekvátne materiálno technické vybavenie pre SO OPII

  Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Pribinova 25, 811 09 Bratislava

  Celková suma oprávnených výdavkov žiadateľa: 171 960,00 €

  V projekte je zahrnuté materiálno-technické zabezpečenie:

  • Samostatne hnuteľné veci – IT a príslušenstvo
  • Softvér/Licencie

  Prostredníctvom projektu sa pre oprávnené administratívne kapacity SO OPII zabezpečí vytvorenie adekvátnych podmienok v oblasti materiálno-technického zabezpečenia a tým aj skvalitnenie a zefektívnenie výkonu činností zamestnancov.

  Informácie o Operačnom programe Integrovaná Infraštruktúra nájdete na: www.opii.gov.sk

  Webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk