Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Prenájom priestorov pre SO OPII v období 05/2022 až 12/2023

  Názov projektu: Prenájom priestorov pre SO OPII v období 05/2022 až 12/2023

  Cieľom projektu je: zabezpečenie adekvátnych pracovných priestorov pre SO OPII a zoskupenie všetkých organizačných štruktúr MIRRI na jedno sídlo: Pribinova 25, 811 09, Bratislava.

  Celková suma oprávnených výdavkov žiadateľa: 319 682,00 €

  V projekte je zahrnutý prenájom priestorov pre:

  • 7 AK – sekcia financovania fondov (PJ) – na základe systemizácie pracovných miest, ktorá je vedená na osobnom úrade MIRRI a kvartálneho uvádzania docentrálneho plánu vzdelávania.
  • 57 AK SO OPII – 49 AK sekcia implementácie projektov informatizácie, 4 AK oddelenie technickej pomoci z medzinárodných zdrojov, 1 AK oddelenie hmotnoprávnej agendy, 3 AK oddelenie publicity.

  Spolu 64 AK, ktoré predstavujú merateľný ukazovateľ v projekte.

  V projekte je zahrnutý prenájom nasledovných priestorov:

  • 2. poschodie(Kancelárske priestory 1) v budove Westend Court za obdobie 1.5.2022 – 31.3.2023: v projekte zahrnutá suma za nájomné, náklady a 12parkovacích miest, v projekte zahrnutých 100%. • prislúchajúce priestory Tower 115 (22. poschodie: čiastočne oddelenie TP z medzinárodných zdrojov, čiastočne oddelenie hmotnoprávnej agendy, 26.poschodie: čiastočne oddelenie publicity a 20.poschodie: čiastočne sekcia financovania fondov za obdobie 1.9.2022 – 31.3.2023 – v projekte zahrnuté 1% z celkovej mesačnej sumy za MIRRI za nájomné a náklady,(1% vychádza z podielu AK, bližšie informácie v Prílohe č.3) • prislúchajúce priestory Tower 115 (7.poschodie: sekcia implementácie projektov informatizácie, 22. poschodie: čiastočne oddelenie TP z medzinárodných zdrojov, čiastočne oddelenie hmotnoprávnej agendy, 26.poschodie: čiastočne oddelenie publicity, 20.poschodie: čiastočne sekcia financovania fondov za obdobie 1.4.2023 – 31.12.2023 – v projekte zahrnutých 5% z celkovej mesačnej sumy za MIRRI za nájomné a náklady + suma za 7 parkovacích miest.

  Informácie o Operačnom programe Integrovaná Infraštruktúra nájdete na: www.opii.gov.sk

  Webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk