Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Služobné cesty administratívnych kapacít IROP

  logo EÚ a IROP

  Cieľ projektu: Refundácia cestovných nákladov, ktoré vznikajú podľa potreby administratívnych kapacít uskutočňovať služobné pracovné cesty za účelom pracovných stretnutí, rokovaní, vzdelávania, školení, kurzov, workshopov, odborných stáží, koordinačných porád, účastí na monitorovacích výboroch, finančných kontrol na mieste, účastí na žrebovaní odborných hodnotiteľov k projektovým zámerom.

  Popis projektu: Služobné cesty administratívnych kapacít IROP (PDF, 456 kB)

  Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program.