Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Programy EŠIF

Vyzvania a výzvy


Vážení žiadatelia/prijímatelia,

Sprostredkovateľský orgán Informatizácie spoločnosti si Vás dovoľuje informovať o zmene názvu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Novým názvom ústredného orgánu štátnej správy ku dňu 1. januára 2023 je Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky.

Žiadame Vás, aby ste v písomnej komunikácií s Riadiacim orgánom OPII používali od 1. januára 2023 nový názov „Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky“. Nové logá sú dostupné na:  https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie

Ostatné identifikačné údaje Ministerstva dopravy SR zostávajú nezmenené.

Predmetná zmena názvu ministerstva bude následne premietnutá do riadiacej dokumentácie.


Vážení prijímatelia,

Sprostredkovateľský orgán Informatizácie spoločnosti si Vás dovoľuje informovať o zmene sídla Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ku dňu 1. augusta 2022.

Našim novým sídlom a zároveň aj novou poštovou adresou bude:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Pribinova 4195/25
811 09 Bratislava

Žiadame Vás, aby ste novú adresu používali pri korešpondencii a fakturácii, a to od 1. augusta 2022.
Ostatné identifikačné údaje zostávajú nezmenené. Predmetná zmena sídla ministerstva bude následne premietnutá do riadiacej dokumentácie.


 

Vyzvania

Aktuálne vyzvania

Archív vyzvaní

Výzvy

Aktuálne výzvy

Archív výziev

Disponibilná alokácia na otvorených výzvach PO7 OPII k 04.11.2022

Dátum zverejnenia: 07.11.2022

Disponibilná alokácia na otvorených výzvach PO7 OPII k 04.11.2022 (PDF, 653.66 KB)

Harmonogram výziev

Harmonogram vyhlasovania výziev PO7 OPII na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2022, verzia 6, platný od 24.08.2022 (PDF, 210.53 KB)
Archív - Harmonogram výziev

Plán vyhlasovania výziev a vyzvaní

Plán vyhlasovania výziev a vyzvaní

Výzva na výber odborných hodnotiteľov

Výzva č. 13/2022 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 7: Informačná spoločnosť, dopytovo-orientované projekty zamerané na Služby v oblasti IT správy a podpory pre výkon verejnej moci v rámci špecifického cieľa 7.2 Zvýšenie inovačnej kapacity najmä malých a stredných podnikateľov v digitálnej ekonomike
Výzva č. 12/2022 na výber interných odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 14: Podpora investícií na riešenie migračných výziev pre projekty v rámci špecifických cieľov: 14.2 Zabezpečenie prvého prijatia a integrácia odídencov z Ukrajiny a 14.3 Podpora začlenenia detí, žiakov a študentov v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine
Výzva č. 11/2022 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 7: Informačná spoločnosť, pre projekty zamerané na Digitálne zručnosti pre znevýhodnené skupiny v rámci špecifického cieľa 7.6: Zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu
Výzva č. 10/2022 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 7: Informačná spoločnosť, pre projekty zamerané na budovanie WiFi v rámci špecifického cieľa 7.1: Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN
Výzva č. 09/2022 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 7: Informačná spoločnosť, pre národné a dopytovo-orientované projekty v rámci špecifických cieľov 7.2 až 7.9
Archív výziev na výber odborných hodnotiteľov

Výzva na výber odborných IT konzultantov

Archív – Výzva na výber odborných IT konzultantov
PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU V RÁMCI PO7 OPII A ICH OVEROVANIE, verzia 1.0 (účinné od 27.08.2020) (ZIP, 967.18 KB)