Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Usmernenia

  Usmernenia RO OPII

  Usmernenie RO OPII k ex-ante posúdeniu procesu VO z 19.2.2015 určené budúcim prijímateľom pomoci z OPII-PO7 (PDF, 200.82 KB)

  Usmernenia SO OPII

  USMERNENIE Č. 15/2022

  Usmernenie č. 15/2022 SO OPII k akcelerácii implementácie hlavných aktivít projektov v rámci prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (účinnosť od 18.07.2022) (PDF, 606.91 KB)

  USMERNENIE Č. 14/2022

  Usmernenie č. 14 SO OPII k zmene vyzvania a národného projektu v čase krízovej situácie (zmena právoplatného rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP (účinnosť od 20.06.2022) (ZIP, 648.05 KB)

  USMERNENIE Č. 13/2021

  Usmernenie č.13/2021 SO OPII k akcelerácii implementácie hlavných aktivít projektov v rámci prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (verzia 1) (PDF, 651.5 KB)

  USMERNENIE Č. 12/2021

  Usmernenie č. 12/2021 SO OPII k obsahu, postupom a rozsahu predkladania dokumentácie k preukazovaniu oprávnenosti personálnych výdavkov interného a externého charakteru v žiadosti o platbu bolo dňom 03.06.2022 zrušené a jednotlivé ustanovenia týkajúce sa obsahu, postupov a rozsahu predkladania dokumentácie k preukazovaniu oprávnenosti personálnych výdavkov interného a externého charakteru v žiadosti o platbu boli zapracované do Príručky pre prijímateľa PO7 OPII Národné projekty a Dopytovo- orientované projekty (s výnimkou Wifi pre Teba v zmysle výzvy OPII-2018/7/1-DOP), verzia 2.0.

  Archív – USMERNENIE Č. 12/2021

  USMERNENIE Č. 11/2021

  Usmernenie č. 11/2021 SO OPII k akcelerácii implementácie hlavných aktivít projektov v rámci prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, verzia 1 (PDF, 646.57 KB)

  USMERNENIE Č. 10/2021

  Usmernenie č. 10/2021 SO OPII k využitiu interných kapacít v rámci národných projektov prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, verzia 1.1 (ZIP, 1.95 MB)
  Usmernenie č. 10/2021 SO OPII k využitiu interných kapacít v rámci národných projektov prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (PDF, 964.79 KB)

  USMERNENIE Č. 9/2020

  Usmernenie SO OPII č. 9/2020 v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR (účinnosť od 1.6.2020) (PDF, 824.46 KB)

  USMERNENIE Č. 8/2019

  Usmernenie SO OPII č. 8/2019 k obsahu, postupom a rozsahu predkladania dokumentácie k preukazovaniu oprávnenosti výdavkov personálneho a nepersonálneho charakteru v žiadosti o platbu bolo zrušené a nahradené Usmernením SO OPII č. 12/2021 k obsahu, postupom a rozsahu predkladania dokumentácie k preukazovaniu oprávnenosti personálnych výdavkov interného a externého charakteru v žiadosti o platbu v rámci prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, verzia 1  s účinnosťou od 01.07.2021.

  ARCHÍV

  Usmernenie č. 8/2019 SO OPII k obsahu, postupom a rozsahu predkladania dokumentácie k preukazovaniu oprávnenosti výdavkov personálneho a nepersonálneho charakteru v žiadosti o platbu (účinnosť dňa: 24.06.2019) (ZIP, 642.77 KB)

  USMERNENIE Č. 7/2017

  Usmernenie SO OPII č. 7/2017 k správe údajov v Aplikačnom systéme programového riadenia pre národné projekty PO7 OPII v rámci programového obdobia 2014 - 2020 (PDF, 642.91 KB)

  USMERNENIE Č. 6/2017

  Usmernenie SO OPII č. 6/2017 k integrácii informačných systémov verejnej správy pre národné projekty PO7 OPII v rámci programového obdobia 2014 - 2020 (PDF, 1.56 MB)
  Príloha k usmerneniu SO OPII č. 6/2017 k integrácii informačných systémov verejnej správy pre národné projekty PO7 OPII v rámci programového obdobia 2014 - 2020 (DOCX, 120.92 KB)

  USMERNENIE Č. 5/2017

  Usmernenie č. 5/2017 SO OPII k ukončovaniu národných projektov prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v rámci programového obdobia 2014 – 2020 bolo dňom 03.06.2022 zrušené a jednotlivé ustanovenia týkajúce sa ukončovania národných projektov boli zapracované do Príručky pre prijímateľa PO7 OPII Národné projekty a Dopytovo- orientované projekty (s výnimkou Wifi pre Teba v zmysle výzvy OPII-2018/7/1-DOP), verzia 2.0.

  Archív – USMERNENIE Č. 5/2017

  USMERNENIE Č. 4/2017 (fázované projekty)

  Usmernenie SO OPII č. 4/2017 k integrácii informačných systémov verejnej správy pre fázované projekty PO7 OPII v rámci programového obdobia 2014 - 2020 (PDF, 1.48 MB)
  Prílohy k usmerneniu SO OPII č. 4/2017 k integrácii informačných systémov verejnej správy pre fázované projekty PO7 OPII v rámci programového obdobia 2014 - 2020 (DOCX, 120.52 KB)

  USMERNENIE Č. 3/2017 (fázované projekty)

  Usmernenie č. 3/2017 SO OPII k správe údajov v Aplikačnom systéme programového riadenia pre fázované projekty PO7 OPII v rámci programového obdobia 2014 - 2020 (PDF, 585.76 KB)

  USMERNENIE Č. 2/2017 (fázované projekty)

  Usmernenie č. 2/2017 SO OPII k ukončovaniu fázovaných projektov PO7 OPII v rámci programového obdobia 2014 - 2020 (PDF, 836.09 KB)
  Prílohy k usmerneniu č. 2/2017 SO OPII k ukončovaniu fázovaných projektov PO7 OPII v rámci programového obdobia 2014 - 2020 (7Z, 4.82 MB)

  USMERNENIE Č. 1/2015

  Usmernenie č. 1/2015 SO OPII k ustanoveniam o autorskom práve k dielu – počítačový program (PDF, 117.84 KB)