Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Podpora efektívnej implementácie IROP – zabezpečenie prevádzkových kapacít 7

  logo EÚ a IROP

  Cieľ projektu: Cieľom projektu je zabezpečiť priestorové vybavenie, t.j. nájom a prevádzkové náklady za obdobie od 12/2022 do 12/2023  pre príslušné administratívne kapacity orgánov zapojených do realizácie a vykonávania efektívnej implementácie Integrovaného Regionálneho Operačného Programu (ďalej len „IROP“). Podpora administratívnych kapacít vrátane adekvátneho priestorového  zabezpečenia pre programové obdobie 2014 – 2020 je základným predpokladom pre efektívne čerpanie z fondov EÚ. Pokrytie požiadaviek oprávnených zamestnancov v tejto oblasti  v konečnom dôsledku prinesie zvýšenie efektivity vykonávaných činností v oblasti koordinácie a riadenia EŠIF.

  Popis projektu: Podpora efektívnej implementácie IROP – zabezpečenie prevádzkových kapacít 7 (PDF, 472 kB)

  Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program.