Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  Programy EŠIF

  Mediálna kampaň Informatizácia šetrí čas a peniaze

   

   

  Cieľ projektu: Navýšenie miery informovanosti o možnostiach podpory z OP v zmysle špecifického cieľa 8.2. prostredníctvom mediálnej kampane. MIRRI očakáva zvýšené znalosti u obyvateľov o prínosoch EÚ v oblasti rozvoja dopravného systému a informatizácie spoločnosti v SR.

  Popis projektu: Mediálna kampaň Informatizácia šetrí čas a peniaze (.PDF, 451 KB)

  Informácie o Operačnom programe Integrovaná Infraštruktúra nájdete na: www.opii.gov.sk

  Webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk 

  Webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.partnerskadohoda.gov.sk