Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

MP SR

Oznam pre prijímateľov NFP v rámci ŠC 2.1.2 o vydaní Usmernenia k poskytnutiu dodatočného príspevku podľa § 25a zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF

Posledná aktualizácia 17. októbra 2022, 14:44

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 (ďalej aj ako „SO“) oznamuje, že vydalo usmernenie SO pre IROP č. 5 k poskytnutiu dodatočného príspevku podľa § 25a zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF v súvislosti s inflačným rastom cien.

Na základe analýzy projektov, ktorej cieľom  bolo špecifikovať výzvy/hodnotiace kolá najviac dotknuté rastom inflácie, SO identifikoval výzvu č. IROP-PO2-SC21-2020-58 v rámci, ktorej je možné poskytnúť dodatočný príspevok podľa § 25a.

Bližšie informácie pre oprávnených prijímateľov a podmienky poskytnutia sú zverejnené tu.