Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

MP SR

Oznam pre prijímateľov NFP v rámci ŠC 2.1.2, ŠC 2.1.3 a ŠC 2.1.4 – Príručka pre prijímateľa, verzia 3.3

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 (ďalej aj ako „SO pre IROP“ alebo „poskytovateľ“) oznamuje, že aktualizovalo Príručku pre prijímateľa.

Predmetom aktualizácie dokumentu je:

  • zapracovanie zmien vyplývajúcich z aktualizácie Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia EŠIF,
  • aktualizácia webových odkazov,
  • úprava podmienok pre prijímateľa pri využívaní preddavkových platieb,
  • úprava prílohy č. 4.3.2 – Zoznam príloh k ŽoP,
  • úprava prílohy č. 5.1 – Postup na triedenie a ukladanie údajov VO do ITMS.

Aktualizovanú Príručku pre prijímateľa nájdete tu.