Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

MP SR

Oznam pre žiadateľov o NFP

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 (ďalej ako „SO pre IROP“) oznamuje, že bližšie informácie týkajúce sa výzvy IROP-PO2-SC213-2017-20 budú potenciálnym žiadateľom o NFP poskytované prostredníctvom osobných konzultácií  v termíne od 20.06.2017.

Záujemcovia o osobné konzultácie si môžu dohodnúť termín s uvedením konkrétneho dňa a hodiny osobnej konzultácie prostredníctvom e-mailovej adresy: mzsoirop@health.gov.sk. Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie termínu  e-mailom, prípadne telefonicky.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že na uvedenú emailovú adresu je potrebné zaslať  okruh písomných otázok, ktoré budú predmetom osobnej konzultácie minimálne 3 – 5 kalendárnych dni pred dohodnutým termínom.

SO pre IROP poskytuje osobné konzultácie počas doby trvania výzvy, a to počas pracovných dní, v pondelok až piatok, na nižšie uvedenej adrese:

Ministerstvo zdravotníctva SR
Sekcia európskych programov a projektov
Ferienčíkova 20
811 08 Bratislava

Týmto si Vás dovoľujeme informovať, že SO pre IROP neplánuje organizovať informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov a verejnosť k predmetnej výzve.