Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

MP SR

Oznámenie o aktualizácii č. 1 vyzvania č. IROP-PO2-SC214-2021-81

SO pre IROP (MZ SR) oznamuje, že vykonal aktualizáciu č. 1 vyzvania IROP-PO2-SC214-2021-81. Hlavnou zmenou je navýšenie alokácie pre Bratislavský kraj, doplnenie lehoty na predloženie návrhu na zmenu právoplatného rozhodnutia prijímateľom a formulára k návrhu na zmenu právoplatného rozhodnutia. Touto aktualizáciou sa upravil aj webový linky, kde je zverejnená Schéma minimálnej pomoci na posilnenie kapacít zdravotníckeho systému v SR a ochrana verejného zdravia v súvislosti s pandémiou spôsobenou vírusom SARS – COV-2 a ochorením COVID-19, DM – 16/2020 v platnom znení.

Zmeny vykonané aktualizáciou č. 1 sú účinné dňom jej zverejnenia t.j. 15. augusta 2022.

Aktualizácia č. 1 vyzvania je zverejnená na adrese: Vyzvanie pre národný projekt s kódom č. IROP-PO2-SC214-2021-81- Zvýšenie prevencie a preventívnych opatrení na ochranu zdravotníckych pracovníkov a obyvateľstva SR pred šírením koronavírusovej pandémie a ochorením – COVID-19-II