Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Programy EŠIF

Archív – Hodnotiace kritériá OP II

Hodnotiace kritéria PO14 OPII – národné projekty

Hodnotiace kritériá Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 14 - národné projekty, verzia 1.0, platné od 03.08.2022 (PDF, 509.25 KB)

Hodnotiace kritériá PO7 OPII – národné projekty – zamerané na COVID-19

Hodnotiace kritéria PO7 OPII – národné, fázované projekty

Hodnotiace kritéria PO7 OPII – dopytovo – orientované projekty

Malé zlepšenia eGov služieb

Hodnotiace kritériá Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7 informačná spoločnosť - Malé zlepšenia eGov služieb (verzia 1.0) (PDF, 1.02 MB)

Manažment údajov inštitúcie verejnej správy

Hodnotiace kritériá Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7 informačná spoločnosť - Manažment údajov inštitúcie verejnej správy (verzia 1.0) (PDF, 1.06 MB)

Migrácia ISVS do IaaS

Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore IS

Digitálna inklúzia

Lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej správy

Moderné technológie

Hodnotiace kritériá Operačný program Integrovaná infraštruktúra prioritná os 7 informačná spoločnosť pre dopytovo – orientované projekty „Moderné technológie“ (Verzia: 1.0) (PDF, 1.41 MB)

Wifi pre Teba II

Digitálne zručnosti

Modernizácia informačných systémov

Služby v oblasti IT správy a podpory pre výkon verejnej moci

Podpora digitálnych zručností