Preskočiť na hlavný obsah
SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

MP SR

Výzva na predkladanie ŽoNFP zameraná na Ochranu verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni s kódom č. IROP-PO2-SC214-2020-63

Výzva na predkladanie ŽoNFP zameraná na Ochranu verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni s kódom č. IROP-PO2-SC214-2020-63 (PDF, 780.73 KB)
Prílohy (RAR, 9.01 MB)
Oznámenie SO pre IROP MZ SR o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC214-2020-63 k 5. 3. 2021 (DOCX, 18.63 KB)
Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-PO2-SC214-2020-63 (RAR, 2.73 MB)
Oznámenie SO pre IROP MZ SR o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC214-2020-63 k 30. 4. 2021 (DOCX, 19.51 KB)
Oznámenie SO pre IROP MZ SR o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC214-2020-63 k 31. 5. 2021 (DOCX, 19.36 KB)
Oznámenie SO pre IROP MZ SR o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC214-2020-63 k 30. 6. 2021 (DOCX, 19.43 KB)
Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-PO2-SC214-2020-63 (ZIP, 7.64 MB)
Oznámenie SO pre IROP MZ SR o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC214-2020-63 k 31. 8. 2021 (DOCX, 19.92 KB)
Oznámenie SO pre IROP MZ SR o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC214-2020-63 k 30. 9. 2021 (DOCX, 19.93 KB)
Oznámenie SO pre IROP MZ SR o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC214-2020-63 k 31. 10. 2021 (DOCX, 19.61 KB)
Oznámenie SO pre IROP MZ SR o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC214-2020-63 k 30. 11. 2021 (DOCX, 19.71 KB)